Vi har haft en rigtig god opstart, og er derfor allerede nu igang med at planlægge en ny skolebygning for midten af Norddjurs mange år frem i tiden. Bygningen skal ligge på samme adresse som nuværende. I 2021 har vi udarbejdet skitseforslag m.m. I 2022 er vi igang med at udarbejde en markedsundersøgelse af byggeprisen. Vi har adspurgt en række leverandører, som derefter har beregnet en byggepris. Dette er ikke en licitations proces, den kommer først senere. Alle leverandører kan kontakte skolen, hvis man ønsker at deltage ved den senere proces. Materialet til potentielle leverandører er offentligt for alle, og kan downloades her:

2022-02-06 min friskole_helhedsplan og skitseforslag_REDUCERET

2022-03-14 Min Friskole_skitseprojekt_plan 1-200_A2 (1)

2022-03-14 Min Friskole_skitseprojekt_principsnit 1-100_A3 (1)