Her på siden vil vi forsøge at give svar på de generelle spørgsmål som vi har fået. Sidder du med et spørgsmål og du ikke finder svaret her på siden så send det til info@friskolemidt.dk.

Konsekvenserne ved ikke at have en overbygningsskole i midten af kommunen er mange.

Uden optimale tilbud til børnefamilierne, ønsker de hverken at bosætte sig eller blive i området. Færre bosætninger er lig med færre medlemmer til vores foreningsliv, ingen til at købe de huse, der kommer til salg og ingen udefrakommende bidrag til udvikling af lokalsamfundet.

Foreningslivet påvirkes ligeledes ved, at overbygningseleverne ikke når frem til lokale aktivitetstilbud, grundet længere transporttider. Det kan være deres egne fritidsaktiviteter såvel som aktiviteter som hjælpetrænere. Vores foreninger vil komme til at mangle frivillige ledere og rollemodeller.

Erhvervsdrivende vil have svært ved at overleve, og de få butikker der er tilbage, vil skulle kæmpe endnu hårdere end de allerede gør.

Med en friskole ønsker vi at bevare samarbejdet mellem skole og foreninger, som har været godt i mange år. Vi vil sikre fortsat udvikling af vores lokalsamfund og vi vil sikre det positive samarbejde landsbyerne imellem.

Yderligere ser vi frem mod en tid, hvor kvaliteten af de kommunale skoler i Norddjurs kun bliver dårligere grundet besparelser.

Vi kan gøre det bedre selv!

ved at give 300,- kr. i rabat for nummer 2 og alle efterfølgende børn er gratis. 
Rabatten opnås kun for børn der går på skolen samtidig.

Eksempel: Du har 3 børn der går i henholdsvis 1.-2. og 3. klasse uden SFO. Normal pris 3 x 1.200,- kr. i alt 3.600,- kr.

Din pris inkl. søskenderabat = 1200 + 900 + 0,- i alt. 2.100 kr.

Der gives ikke søskenderabat til SFO og juniorklub

Nej, ihverfald ikke på MIN friskole. Vi tilbyder økonomisk friplads således at hvis du har en lav hustandsindkomst, så har du også hel eller delvis økonomisk friplads til dit barn.

Et barn i 2. klasse og tilmeldt SFO koster i friskolen 1.800 kr. pr. måned. Et barn i folkeskolen koster 1.739 kr. pr. måned. Så nej, for yngre børn er friskolen ikke dyr. For børn fra 4. klasse og op er der en pris forskel.

Dette var faktisk starten for initiativ gruppen, men fordi at Norddjurs Kommune fra august 2019 valgte nogle, for os forældre, uforståelige besparelser var valget lige til. Vi ønsker at vores børn  i 7.-9. kl. bliver i området og ikke skal bruge en masse tid på buskørsel. Vi ønsker også at der er færre elever pr. lærer og at alle kender hinanden. Vores børn er det vigtigste vi har, og deres trivsel og uddannelse er derfor vigtigere, end om man måske kan sparer lidt her og der.