Leder for MIN-Friskole, Michael Christiansen.

Michael kan kontaktes på:

Tlf.: 49401842

Mail: leder@min-friskole.dk.

Sekretær for MIN-Friskole, Janny Lystlund Krog-Meyer 

Janny kan kontaktes på:

Tlf.: 49401892

Mail: kontor@min-friskole.dk.

MIN Friskole • Djursvej 5 • 8586 Ørum Djurs
leder@min-friskole.dk • 49401842

Bankforbindelse Sparrekassen Djursland  Reg.nr 9388 Kontonr. 1484443  Cvr. nr. 40455132

MIN Friskole • Djursvej 5 • 8586 Ørum Djurs
leder@min-friskole.dk • 49401842

Bankforbindelse Sparrekassen Djursland  Reg.nr 9388 Kontonr. 1484443  Cvr. nr. 40455132