Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Min Friskole S/I. Se den her.