Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Min Friskole S/I. Se den her.